Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Lawyer in Thessaloniki

Mary Kreki is a lawyer in Thessaloniki’s Bar Association. She was born and raised in Thessaloniki, and graduated from the Law School of the Aristotle University. She continued her studies as a master student in the field of Criminal Law and Criminal Procedure.........
For more information please visit Lawyer Thessaloniki, http://www.kreki.gr/lawyer.html

Πρόσφατες αναρτήσεις

Αλλαγές στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τον ν. 4472/2017

Οι διατάξεις των άρθρων 69, 71 και 83 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74) επέφεραν αλλαγές στο κώδικα φορολογίας εισοδήματος τις οποίες η δικηγόρος σας γνωστοποιεί για τη κατανόηση τους:
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου αυτού καταργείται το άρθρο 18 του ν.4172/2013 σχετικά με την έκπτωση φόρου για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και νόμου, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2017 και μετά. Επομένως, από το τρέχον φορολογικό έτος, οι φορολογούμενοι δεν δικαιούνται μείωση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4172/2013, ήτοι 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος τους, αλλά οι εν λόγω δαπάνες θα συνυπολογίζονται και θα συμπεριλαμβάνονται με τις λοιπές δαπάνες που έχουν καθοριστεί με την ΠΟΛ.1005/2017 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου για τη μείωση φόρου το…

Δυνατότητα επανελέγχου ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου

Με την αριθμ. 9/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα επανελέγχου ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή ΑΑΔΕ και κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1107/2017, η δικηγόρος σας ενημερώνει :
Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής:
Η φορολογική αρχή οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ, που αφορά μεταβίβαση ακινήτου, το οποίο έχει φορολογηθεί ως αποπερατωμένο πριν ακόμη περατωθεί και στη συνέχεια άλλαξαν οι όροι της σύμβασης και παραδόθηκε ημιτελές, εάν και εφόσον δεν ισχύει το τεκμήριο του αποπερατωμένου και να εκδώσει, ύστερα από τη σχετική γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 4 περ. α', υποπερ. iv του Κώδικα ΦΠΑ, νέα πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ λαμβάνοντας υπόψη ως βάση επιβολής του φόρου την πράγματι λαμβανόμενη στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιπαροχή (τίμημα), από την οποία μπορεί να προκύπτει και μείωση φορολογητέας ύλης ως και του αντίστοιχου φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι στο τροποποιητικό συμβό…

Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων

Η δικηγόρος σας γνωστοποιεί ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνοντας μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Η έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αποτε…

Κινητές Καντίνες - Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας

Τις διατάξεις που ισχύουν σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας για τις κινητές καντίνες σας γνωστοποιεί η δικηγόρος .
Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα), που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά και σταθμεύουν σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λπ.
Οι προδιαγραφές τους ορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και υπόκεινται στις διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς και στις Διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσής τους.
Για τις καντίνες με δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών καθορίζονται από ειδικότερες διατάξεις. Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο υλικό, που επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και…

Χρήση εταιρικού οχήματος

Για τη χρήση ενός εταιρικού οχήματος για επαγγελματικούς σκοπούς η δικηγόρος σας γνωστοποιεί ότι αφορά τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των οχημάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη),
β) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,
γ) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),
δ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για …

προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση του Υπ. Εργασίας σχετικά με όσα ισχύουν για την προαιρετική ασφάλιση την οποία η δικηγόρος σας γνωστοποιεί.
Άρθρο 1
Υπακτέα πρόσωπα
Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης από 1/1/2017 έχουν τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.4387/2016 καθώς και οι ασφαλισμένοι φορέων , Κλάδων και Λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. με βάση το άρθρο 53 του ανωτέρω νόμου, ανεξαρτήτως του χρόνου πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση.
Η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται ή για κύρια σύνταξη ή/και επικουρική ή/και για ασθένεια σε είδος και σε χρήμα.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχει κάθε πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας πριν τ…